Menu

Radio Pulpit

Home

Radiokansel Facebook Radiokansel Twitter

A+ A A-

Wees wie God jou geskep het om te wees

God het lewende asem in Adam ingeblaas. Hy het 'n pragtige tuin geplant waarin Adam en Eva kon leef. Met skemeraand het God by Adam en Eva met sy lewe-gewende teenwoordigheid gaan kuier en hulle dan omvou en versterk.

In Eksodus 3 vers 13 – 15 vra Moses vir God, As ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê: Die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle my nie glo nie. Hulle sal vra: En wie is Hy? Wat moet ek dan vir hulle sê? God het hom geantwoord: Ek is soos wat Ek is. Sê maar net vir hulle: Ek Is het my na julle toe gestuur. God het verder vir Moses gesê: Sê vir die Israeliete: Die Here, die God van julle voorouers - die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob – het my na julle toe gestuur. Dit sal altyd my Naam wees en dit is wat elke geslag My sal noem.

Ons noem God baie verskillende name wat beskrywend van sy aardse karakter is. Ons noem Hom God die Allerhoogste, God ons Vader, God die Skepper, of die Here wat ons Herder is, maar nie een van hierdie benaminge is egter God se eienaam nie. Net soos wat Paul of Adriaan of Susan of Katrien jou eienaam is, is die naam waarop God Homself daardie dag toe Hy met Moses gepraat genoem het, sy eienaam - Ek Is, of Yahweh.

Die oorspronklike uitspraak van die antieke Hebreeus van God se eienaam is nie soseer 'n woord wat uitgespreek word nie, maar 'n asemteug wat diep ingetrek en uitgeasem word. Wanneer mens dus Yaweh sê, moet jy terwyl jy jou asem intrek Yah sê en terwyl jy jou asem uitblaas weh sê. Dieselfde lewende God wat lewensasem in Adam ingeblaas het, het vir Moses gesê dat die Israeliete met elke asemteug sy teenwoordigheid sou inasem en uitasem. Die ewige God wat aan alles en almal lewe gee, sou by hulle met elke asemteug wat hulle gee, wees.

Mag jy vandag met elke asemteug God se lewende teenwoordigheid in jou midde ervaar. Ek is, daarom is jy. Daarom kan jy wees wie die Here jou geskep het om te wees.

Quick Links

Connect with us

ProudlySA

bg-004
bg-006
bg-003
bg-002
bg-001
bg-005